Zo dikwijls vroeg ik: Waarom, mijn God? Maar nooit kreeg ik antwoord.

Tot ik op een dag ontdekte dat al mijn levenservaringen evenzovele lessen inhielden.

Toen richtte ik mij op wat die levenslessen mij dan wel aan geestelijke winst hadden gebracht.

Toen ik die winst begon te ontdekken veranderde mijn vraag: Waarom, God? langzamerhand in: Daarom dus, mijn God!

 

 

Mijn Engel, er zijn momenten dat ik jouw aanwezigheid haast tastbaar voel,

alsof er iemand naast mij loopt die ik niet zie, maar die ik wel voel:

dank je wel, mijn Engel, voor al je hulp die je mij steeds weer geeft, ook dan als ik mij die hulp niet bewust ben.

Laat mij liefde mogen voelen.

Laat mij verwarmd mogen worden door genegenheid.

Laat mij liefde geven mogen:

dan is alles goed, wat er ook gebeurt.

Want liefde, en liefde alleen, zij maakt mij sterk.

Pas als je aanvaardt dat er dingen zijn die je niet veranderen kunt,

pas als je het geheim van loslaten kent,

zul je kunnen voelen hoe het licht van de zon je gezicht en je hart verwarmt.

 

 

Als ik het niet meer zie zitten, sla dan even je arm om mij heen.

Als ik verdrietig ben, verwarm mij dan met jouw liefde.

Als ik bang ben, zeg mij dan dat ik sterker ben dan ik zelf weet.

Dan zal ik als vanzelf de weg weer vinden…

Laat mij ontvankelijk worden door de Geest.

Laat mij mogen ervaren dat mijn engel naast mij gaat.

Dan zal mijn hart tot lichtend weten worden.

Ben je bang voor de dood? Nee, dat niet.

Wel kan ik angst hebben voor de weg naar de dood.

Maar de dood zelf is thuiskomen en met liefde en licht omhuld worden.

Wees niet bang: Ik draag je en houd je vast.

Juist als alles je lijkt te ontvallen en er alleen nog maar angst, verdriet en leegte is, sta Ik naast je.

En dan, als je denkt écht niet meer verder te kunnen, zal je onverwacht Mijn warmte voelen, Mijn troost.

En daarin zal je de kracht vinden om verder te gaan.

Wees niet bang: Ik draag je en houd je vast.

Gouden Jubileum pastoor A.F.M. Goedhart uitgesteld.

Beste mensen, Helaas moeten we u laten weten, dat het feest dd. 1 oktober 2017,  bij gelegenheid van het Gouden Jubileum van pastoor A.F.M. Goedhart, de voorzitter van het Ziekenapostolaat, moet worden uitgesteld. Dit vanwege het feit, dat de pastoor op de laatste dag...

read more

Ziekenapostolaat Viert Wereldziekendag

Eucharistieviering in Bloemendaal Zaterdag 11 februari was de jaarviering van het Ziekenapostolaat in de parochiekerk van Bloemendaal (waar 91 jaar geleden het Ziekenapostolaat is opgericht door Mgr. L. Willenborg). Ook werd de 25e Wereldziekendag gevierd. De...

read more

Eerste Digitale Ziekenbrief

De eerste digitale Ziekenbrief is verschenen: <klik hier> Deze keer veel aandacht voor het 100-jarig jubileum van de verschijningen van O.L.V. van Fatima. Per 11 februari heeft het Ziekenapostolaat Nederland een eigen website. De vertrouwde, maandelijkse...

read more

Maria in het Catharijne Convent

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus is een fascinerende vrouw. Voor ons van het Ziekenapostolaat is zij Moeder van de Kerk, Heil der zieken, toevlucht van de zondaars en Troosteres van de Bedroefden. Maria is zowel binnen als buiten het christendom...

read more

Gedicht nav uitzending “Vonken van Hoop”.

Er waren n.a.v. de uitzending van "Vonken van Hoop" van 7 februari veel reacties waarbij gevraagd werd om de tekst van het gedicht dat aan het begin van de radio-uitzending wordt voorgedragen. Wij drukken het met plezier voor u af! .  Het gedicht is gemaakt door...

read more

ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN HEBBEN EEN ZENDING

25e Wereldziekendag: pauselijke boodschap Zieken en gehandicapten hebben een eigen zending in het leven. Zij herinneren ons eraan dat iedere mens z’n eigen onvervreemdbare waardigheid heeft en nooit simpelweg een voorwerp wordt. Dit onderstreept paus Franciscus in...

read more