Met grote verslagenheid delen wij u mede, dat

op zaterdag 24 oktober 2020, voorzien van het heilig Sacrament der zieken, in de Heer is overleden, de weleerwaarde heer

diaken John Versteeg.

Diaken Versteeg was sinds 1989 secretaris en bestuurslid van het Ziekenapostolaat Nederland en tevens secretaris-generaal van het Wereldziekenapostolaat. Van 2008 tot heden was hij moderator en geestelijk leidsman van het Ziekenapostolaat Nederland.

In die functie schreef hij de maandelijkse ziekenbrief en presenteerde hij regelmatig het programma ‘Vonken van hoop’ bij Radio Maria waarmee hij vele luisteraars bemoedigde, met en voor hen bad en steeds weer interessante en diepzinnige catecheses gaf over een reeks van onderwerpen.

De betekenis van de inzet van diaken John Versteeg en zijn vrouw Janny Versteeg – van der Westen voor het Ziekenapostolaat Nederland als voor het Wereldziekenapostolaat is groot. Voor zijn christelijke, bestuurlijke en diaconale inzet voor de naasten is diaken John Versteeg meerdere malen onderscheiden.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw, Janny Versteeg – van der Westen, hun zoon en tevens vrijwilliger bij het Ziekenapostolaat, Patric, en zijn gezin.

Moge onze moderator diaken John Versteeg rusten in de vrede van de Heer tot de dag van de verrijzenis en het leven.

De uitvaart van de diakan John Versteeg is op maandag 2 november om 11.00 welke via internet is te volgen op; https://showrent.nl/streams/uitvaart-Dhr-Versteeg/

Bestuur van het Ziekenapostolaat Nederland,

pastoor A.F.M. Goedhart

pastoor F. Bunschoten

pastoor E.J. van Teijlingen