Op 26 november 2020 is te Zaandam in de Heer overleden Andreas Franciscus Maria Goedhart, pastoor te Zaandam en voorzitter van het Ziekenapostolaat Nederland. Hij was 82 jaar.

André Goedhart werd geboren op 1 mei 1938 in Alkmaar. Hij groeide op in Medemblik. Op 10 september 1967 werd hij door mgr. Jan Bluyssen van Den Bosch priester gewijd voor de Congregatie van de Heilige Geest. Op 1 november werd hij geïncardineerd in het bisdom van Haarlem.

Hij was vervolgens kapelaan in Haarlem, pastoor in Burgerbrug en vanaf 1985 pastoor van de H. Bonifatiuskerk in Zaandam. Daarnaast is hij ook nog een periode pastoor geweest van de St. Vincentius a Paolo parochie in Volendam. In 2007 werd pastoor Goedhart door mgr. Jos Punt benoemd tot erekanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Vanaf 1977 was pastoor André Goedhart betrokken bij het Ziekenapostolaat Nederland. Hij nam spoedig de taak van moderator op zich. In die hoedanigheid heeft hij bijna dertig jaar ieder maand een woord van troost en bezinning geschreven voor de ziekenbrief, die in die periode met tienduizenden exemplaren werden verspreid naar de leden van het Ziekenapostolaat. In 2008 nam wijlen diaken John Versteeg deze taak van hem over en werd pastoor Goedhart voorzitter, een taak die hij tot op heden heeft vervuld.

Het bestuur van het Ziekenapostolaat Nederland is onze voorzitter André Goedhart zeer dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet voor onze organisatie en in het bijzonder voor zijn pastorale nabijheid voor de zieke en oudere mensen. Het kleurde grotendeels zijn leven. We zijn hem dankbaar voor de leiding die hij vele jaren het Ziekenapostolaat gaf.

Moge hij rusten in de vrede van zijn Heer.

De uitvaart is donderdag 3 december, later zal hij worden bijgezet in het familiegraf op het R.K.-gedeelte van de algemene begraafplaats in Medemblik.

Mevrouw Janny Versteeg-van der Westen

Deken-pastoor Floris Bunschoten

Pastoor Eric van Teijlingen