De komende dagen kunt u afscheid nemen van pastoor André Goedhart, voorzitter van het Ziekenapostolaat Nederland.

Afscheid nemen

We geven ieder die hiervan gebruik wil maken gelegenheid tot gebed, een laatste groet en afscheid nemen van pastoor Goedhart. Dit zal inachtneming van de basis-coronamaatregelen plaatsvinden in defilé-vorm, in de St.-Bonifatiuskerk, Oostzijde 12 te Zaandam op:

zondag 29 november: 14.00 uur tot 16.00 uur èn 18.00 tot 20.00 uur

maandag 30 november: 14.00 uur tot 16.00 uur èn 18.00 uur tot 20.00 uur.

Uitvaart

De dankviering bij de uitvaart zal op donderdag 3 december om 12.00 uur worden opgedragen en mag wegens de coronacrisis alleen door genodigden worden bijgewoond.

Livestream uitvaart

U kunt de uitvaart volgen livestreaming:  uitvaartmetbeeld.nl/uitvaartpastoorgoedhart