Het is voor jou,

omarm het gauw,

de stilte, rust en vrede.

Wat Jezus bereidt

maakt vrij, bevrijdt,

volg het licht tot aan Zijn stede.

 

 

 

  Het Ziekenapostolaat Nederland wenst je toe:

dat Gods vrede mag neerdalen op je ziel  

zoals dauw op de heuvels

een Zalig Kerstmis 2020

en een veerkrachtig 2021.

Janny Versteeg – van der Westen

Floris Bunschoten pr.

Eric van Teijlingen pr.