Het is voor jou,
omarm het gauw,
de stilte, rust en vrede.
Wat Jezus bereidt
maakt vrij, bevrijdt,
volg het licht tot aan Zijn stede.

Het Ziekenapostolaat Nederland wenst je toe:
dat Gods vrede mag neerdalen op je ziel
zoals dauw op de heuvels
een Zalig Kerstmis 2021
en een goed 2022.

Janny Versteeg – van der Westen
Floris Bunschoten pr.
Eric van Teijlingen pr.