Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus is een fascinerende vrouw.

Voor ons van het Ziekenapostolaat is zij Moeder van de Kerk, Heil der zieken, toevlucht van de zondaars en Troosteres van de Bedroefden. Maria is zowel binnen als buiten het christendom bekend en vereerd. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen en gebeeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Tot en met 20 augustus straalt Maria in Museum Catharijneconvent (Utrecht). Voor het eerst in Nederland wordt er zo’n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt, van oermoeder tot hemelse koningin.

De tentoonstelling leidt ons langs Maria in de context van oermoeders en godinnen (uit de Egyptische, Griekse en Romeinse cultuur) en de afbeelding van de Moeder Gods (en m.n. het verschil) in de Westerse Kerk (zoals de RK-Kerk) en de Oosterse, Orthodoxe, Kerken. Dan volgt een lange kloostergang waarbij het leven van Maria wordt verteld, zoals beschreven in de Bijbelse boeken (Nieuwe Testament) als ook de zogeheten apocriefe geschriften uit het vroege christendom. Daarna is het voor katholieken zeker ‘even thuis komen’ bij de thema’s ‘Mariadevotie’ en ‘Processies en bedevaarten’. Heel herkenbaar de vele Mariabeeldjes, de bedevaartsplaatsen Lourdes en Kevelaer, de Mariavaandels en de beelden van Mariaprocessies uit o.a. Den Bosch en Maastricht. Tot slot is er ruimte voor Maria in de moderne kunst. Bijzonder is de installatie van de enorme rozenkrans en de video-installatie van Bill Viola. Dit naast eeuwenoude iconen en schilderijen van o.a. Rubens, Rembrandt, Toorop maakt het een bijzondere expositie. De Bijbelse verhalen, legendes, kunst en volksverhalen over Maria vormen een inspiratiebron voor kunstenaars door de eeuwen heen, van de tijd van het vroege christendom tot het heden. Dat maakt deze toptentoonstelling over Maria als moeder van Jezus, oermoeder of hemelse Moeder meer dan de moeite waard te bezoeken.

Museum Catharijne Convent

Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
030 231 38 35 www.catharijneconvent.nl

Geopend dinsdag t/m vrijdag (10.00 tot 17.00 uur) en zaterdag, zon- en feestdagen
(11.00 tot 17.00 uur )