Eucharistieviering in Bloemendaal

Zaterdag 11 februari was de jaarviering van het Ziekenapostolaat in de parochiekerk van Bloemendaal (waar 91 jaar geleden het Ziekenapostolaat is opgericht door Mgr. L. Willenborg). Ook werd de 25e Wereldziekendag gevierd. De Eucharistieviering werd opgeluisterd door het parochiekoor.

In zijn preek ging diaken John Versteeg in op de Wereldziekendag: “Ter gelegenheid van de 25e Wereldziekendag heeft de Heilige Vader, zoals ieder jaar een boodschap gericht tot met name de zieken, lijdenden en gehandicapten. Dit jaar kwam die boodschap op 8 december 2016, het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Tevens echter sprak hij zijn grote waardering uit voor degenen die vanuit de gezondheidszorg of als vrijwilliger de zieken met raad en daad bijstaan. Aan het eind van zijn boodschap kondigt de paus de centrale viering van Wereldziekendag aan in Lourdes, het bedevaartsoord dat voor zowel zieken en gehandicapten als voor gezonden dat het meest tot de verbeelding spreekt. In dit Fatimajaar zijn zo de twee grote bedevaartsoorden in Europa geestelijk met elkaar verbonden. De wonderen van Lourdes vinden veelal op geestelijke niveau plaats, doordat de mensen die daar om genezing vragen dat veelvuldig krijgen in de vorm van geestelijke genezing doordat zij hun lijden en tekortkomingen leren accepteren en zich overgeven aan Gods wil. De boodschappen  van Maria in Lourdes:” Ik ben gekomen om het lijden te verlichten” en “Bidt”, “Bidt veel” , Bidt altijd, geven het belang weer van het persoonlijk gebed. Er is moed voor nodig om je aan God over te geven. Daarom wil het Ziekenapostolaat de bij haar aangesloten beMOEDigen. Moed inspreken om hun lijden vruchtbaar te maken voor de kerk en de wereld door het aan God op te dragen.”

De sneeuwval verhinderde een bezoek aan het graf van de oprichter van het Ziekenapostolaat. Daarom werd in de kerk het angelus gebeden. Na afloop was er gelegenheid tot ontmoeting voor de aanwezigen, leden/donateurs van het Ziekenapostolaat en enkele parochianen uit Bloemendaal.