Op 3 februari 2018, daags na Maria Lichtmis, zal het bestuur van het Ziekenapostolaat, vertegenwoordigd door haar pastoraal werkster Mw. Janny Versteeg en Diaken John Versteeg aanwezig zijn bij de viering van het 10-jarig bestaan van Radio Maria. Dit gebeurt met de viering van een Pontificale Hoogmis in de St. Jans in Den Bosch, waarin Mgr. De Korte zal voorgaan. De aanvang is om 11.30 uur.