De voorzitter van het Ziekenapostolaat zal zijn gouden priesterfeest vieren op 11 februari a.s.

Feest van Maria van Lourdes.

De plechtige hoogmis zal beginnen om 10.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Oostzijde 10 te Zaandam.