Legaat/Erfstelling
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en ook goed. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw Ziekenapostolaat zijn.

U kunt het Ziekenapostolaat een legaat of erfenis nalaten. Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij. U kunt ook de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis benoemen. U kunt daarbij aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u het Ziekenapsotolaat als mede-erfgenaam benoemt dan wordt het Ziekenapostolaat –samen met de andere erfgenamen– verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Giften aan de parochie
De mogelijkheid bestaat om naast of in plaats van de jaarlijkse kerkbijdrage een speciale gift te doen aan goede doelen waaronder ook het Ziekenapostolaat. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften raadpleegt u de webstie van de belastingdiens: www.belastingdienst.nl  en dan de zoekopdracht: giften.

Een gewone gift
Bijvoorbeeld uw jaarlijkse kerkbijdrage mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en boven een bepaald percentage van uw inkomen komt.

Een periodieke gift
Deze giften mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI doel of een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het Ziekenapostolaat is een instelling met ANBI status.

ANBI status
Het Ziekenapostolaat is door de belastingsdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

ANBI Publicatie
Het Ziekenapostolaat heeft een  “Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer” (RSIN) dat nummer dient u te vermelden bij een bijzondere bijdrage

U kunt de gegevens van het Ziekenapostolaat vinden via onderstaande link:

Stichting het Ziekenapostolaat​: RSIN:    3830214        Link naar de publicatie.