Pastoor Floris Bunschoten

Voorzitter

 

Pastoor Eric van Teijlingen

Secretaris & Moderator

 

Mevrouw Janny Versteeg

Penningmeester

Pastoraal werkster Ziekenapostolaat Nederland