Gouden Jubileum pastoor A.F.M. Goedhart uitgesteld.

Beste mensen, Helaas moeten we u laten weten, dat het feest dd. 1 oktober 2017,  bij gelegenheid van het Gouden Jubileum van pastoor A.F.M. Goedhart, de voorzitter van het Ziekenapostolaat, moet worden uitgesteld. Dit vanwege het feit, dat de pastoor op de laatste dag...

Lees meer

Ziekenapostolaat Viert Wereldziekendag

Eucharistieviering in Bloemendaal Zaterdag 11 februari was de jaarviering van het Ziekenapostolaat in de parochiekerk van Bloemendaal (waar 91 jaar geleden het Ziekenapostolaat is opgericht door Mgr. L. Willenborg). Ook werd de 25e Wereldziekendag gevierd. De...

Lees meer

Eerste Digitale Ziekenbrief

De eerste digitale Ziekenbrief is verschenen: Deze keer veel aandacht voor het 100-jarig jubileum van de verschijningen van O.L.V. van Fatima. Per 11 februari heeft het Ziekenapostolaat Nederland een eigen website. De vertrouwde, maandelijkse Ziekenbrief vindt u...

Lees meer

Maria in het Catharijne Convent

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus is een fascinerende vrouw. Voor ons van het Ziekenapostolaat is zij Moeder van de Kerk, Heil der zieken, toevlucht van de zondaars en Troosteres van de Bedroefden. Maria is zowel binnen als buiten het christendom...

Lees meer

Gedicht nav uitzending “Vonken van Hoop”.

Er waren n.a.v. de uitzending van "Vonken van Hoop" van 7 februari veel reacties waarbij gevraagd werd om de tekst van het gedicht dat aan het begin van de radio-uitzending wordt voorgedragen. Wij drukken het met plezier voor u af! .  Het gedicht is gemaakt door...

Lees meer

ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN HEBBEN EEN ZENDING

25e Wereldziekendag: pauselijke boodschap Zieken en gehandicapten hebben een eigen zending in het leven. Zij herinneren ons eraan dat iedere mens z’n eigen onvervreemdbare waardigheid heeft en nooit simpelweg een voorwerp wordt. Dit onderstreept paus Franciscus in...

Lees meer

FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING

Op zaterdag 11 februari 2017 (Feestdag O.L.V. van Lourdes) is er om 10.30 uur in de parochiekerk van Bloemendaal een feestelijke eucharistieviering b.g.v. de 91e verjaardag van het Ziekenapostolaat in Nederland en de Wereldziekendag. In 2017 is de 25e Wereldziekendag,...

Lees meer