Het Ziekenapostolaat is allereerst een gebedsgemeenschap. Via het gebed voor de Kerk en de wereld, voor zieke en gezonde mensen, zijn we met elkaar verbonden. Maar het Ziekenapostolaat wil ook de ontmoeting tussen leden, donateurs en geïnteresseerden, die het Ziekenapostolaat een warm toedragen, bevorderen en op deze wijze mensen die ziek zijn, oud of gehandicapt meer en meer betrekken bij zijn of haar lokale geloofs- en/of dorps-/wijkgemeenschap.
.
Het Ziekenapostolaat wil op deze wijze ondersteuning bieden aan parochies en organisaties die een ziekentriduüm organiseren of ziekendagen. Ook bedevaarten naar O.L.V. van Lourdes dragen bij aan bezinning en ontmoeting.
Het Ziekenapostolaat zelf wil de leden en donateurs meer betrekken bij de maandelijkse H. Mis (voor de leden/donateurs) en de jaarlijkse viering van het Ziekenapostolaat op of rond 11 februari.