De pastor van het Ziekenapostolaat.

De geestelijke leider van het Ziekenapostolaat is degene die de dagelijkse spirituele leiding van het Ziekenapostolaat heeft.

Sedert 2008 is die taak toevertrouwd aan Diaken John Versteeg, die reeds sinds 1989 bestuurslid van het Ziekenapostolaat is in de functie van secretaris van de Prima Primaria en secretaris-generaal van het Wereldziekenapostolaat. De bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft volgens de statuten het recht om, op voordracht van het bestuur de moderator voor onbepaalde tijd te benomen en heeft dit recht ook uitgevoerd.

Diaken John Versteeg is geboren in 1946 en sedert 1968 gehuwd. Hij is in 2004 gewijd tot permanent diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam, na zijn opleiding te hebben voltooid aan het Bonifatiusinstituut en het Grootseminarie van het bisdom.Diaken Versteeg heeft een aantal jaren door moeten brengen in een rolstoel als gevolg van een paar mislukte rugoperaties. Vandaar kent hij de problematiek van zieken en gehandicapten. Tevens is hij actief in de verzorging van de uitzendingen van Vonken van Hoop via Radio Maria.

Als diaken is hij werkzaam in de regio Sr. Franciscus te Haarlem.