Op de eerste dag van iedere maand wordt door een van de priesters van het bestuur van het Ziekenapostolaat een Heilige Mis opgedragen voor het welzijn van de leden en donateurs van het Ziekenapostolaat.

Ook kunt u voor deze Heilige Mis een persoonlijke misintentie opgeven.  Misintentie opgeven

Op 11 februari – Wereldziekendag – houdt het Ziekenapostolaat in de parochiekerk van Bloemendaal (Geschiedenis) een ledendag met een Eucharistieviering en ontmoeting.

Zie ook: Nieuws