PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIES;

 

In deze crisistijd roepen wij u op om uw gratis gebedsintenties door te geven op info@ziekenapostolaat.nl . Deze worden dan over de beschikbare priesters verdeeld om tijdens de eucharistievieringen mee te nemen.

 

APRIL 2020

 Algemene gebedsintentie:

Dat allen die lijden aan verslaving, geholpen en begeleid worden.

 

 MEI 2020

 Gebedsintentie voor de evangelisatie: voor de diakens

 Algemene gebedsintentie:

 Dat de diakens in hun trouwe dienst aan het Woord en de armen een bezielend teken mogen zijn voor de hele Kerk.

 

 JUNI 2020

 Gebedsintentie voor de evangelisatie: de weg van het Hart

 Algemene gebedsintentie:

 Dat allen die lijden, hun weg in het leven vinden en zich daarbij laten raken door het Hart van Jezus.