27        maart            Gebedsmoment met de Paus.

                                    De H. Vader heeft het volgende aangekondigd:

                                    Met dezelfde bedoeling zal ik aanstaande vrijdag 27 maart om 18.00 uur een gebedsmoment leiden op het bordes van de Sint-                                      Pietersbasiliek, met het plein leeg: via de media, internet, zullen we luisteren naar het Woord van God, het Heilig Sacrament                                            aanbidden, zal ik de zegen Urbi et Orbi geven, waaraan de mogelijkheid van een volle aflaat is verbonden.

 

 09       apr.                 Witte Donderdag.

                                    Dag van het Laatste Avondmaal en instelling van het priesterschap. Begin van het Paastriduum. De Heer heeft ons aan de                                              slavernij van de zonde ontrukt en de vrijheid geschonken. In Zijn heilig Lichaam en Bloed  worden wij met Hem verenigd.                                                Hij heeft ons gemaakt tot een nieuw priesterlijk volk. Loven wij de Heer

 

10        apr.               Goede Vrijdag.

                                  Christus heeft voor ons geleden en is voor  ons gestorven. Hij heeft ons zijn moeder geschonken als Moeder van de Kerk.                                                Gedenken wij in dankbaarheid alles wat de Heer voor ons gedaan heeft.

  05       apr.             Palmpasen en begin van de Goede Week.

                                  Geen palmprocessies, geen uitdeling van de palmtakjes. Verenigen wij ons biddend en zingend rondom de Uitzendingen op                                          radio (Radio Maria) en TV. In liefde en saamhorigheid.  

 

 12       apr.             Pasen. Verrijzenis van onze Verlosser.

 

13       apr.               De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia.

                                 Vol vreugde is de Kerk, want haar Bruidegom Christus is opgestaan.

 

 19       apr.              Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

                                 Wij bidden om Gods Barmhartigheid in deze zware tijden.  Speciaal bidden we om verlossing van het corona-virus

 

  27      apr.             Koningsdag. “Domine, salvum fac Rex nostrae”.

                                 In veel kerken zou dit gezang al gisteren geklonken hebben. In evenveel harten klinkt het ook vandaag. Bidden wij voor onze                                           Koning, dat hij ons land in wijsheid en vrij van politieke druk mag blijven besturen.