Op de eerste dinsdagen van iedere maand vinden, via Radio Maria, de uitzendingen van het programma “Vonken van Hoop” plaats.

Met name de uitzending van 1 augustus j.l., waarin onze voorzitter de HEH Pastoor A.F.M. Goedhart werd geïnterviewd door pastoor Eric van Teijlingen, n.a.v. zijn gouden priesterfeest op 10 september, is al legendarisch.

Via de link op de website kunt u al deze uitzendingen terug luisteren.

Op dinsdag 5 september was diaken John Versteeg te gast in hetzelfde programma. Zijn onderwerp, in aanloop naar de Vredesweek, ging over de Vrede van Christus. Hoe ervaar je die en hoe kan je die in jezelf bevorderen.

De telefonische reacties na afloop waren weer overweldigend. Zelfs na de herhaling (’s avonds) werd het secretariaat gebeld voor verdere informatie en door mensen die gewoon hun verhaal kwijt wilden.

Van 11 t/m 15 september was ons bestuurslid pastoor Eric van Teijlingen een van de geestelijk begeleiders van de bedevaart naar het 100-jarige Mariaverschijningsoord Fatima.

Een aantal aangeslotenen bij het Ziekenapostolaat maakte deze bedevaart mee, waarin kernmomenten aansloten op de radio-uitzending van diaken John Versteeg rondom het thema “ de vrede van Christus.”

In de zomermaanden verschijnt de Ziekenbrief niet.

Onze moderator is echter druk bezig met het schrijven van de Ziekenbrief voor september, die volgende week (na 23 september) zal verschijnen.

Op 16 september j.l. waren diaken John Versteeg en zijn echtgenote aanwezig bij de viering van het 10-jarig bestaan van Radio Maria, waarbij zij, na de feestelijke Eucharistieviering met een aantal aanwezige gasten in gesprek zijn gegaan over de idealen, doelstelling en beleid van het Ziekenapostolaat.

Ook daar mochten zij weer een aantal aangeslotenen bij het Ziekenapostolaat ontmoeten.

Verder kijken we al uit naar de maand oktober, vanouds de rozenkransmaand. Ook de ziekenbrief van die maand zal in het teken van het gebed staan. Deze keer als hulpmiddel bij de grote eenzaamheid van vele mensen die wel of niet bij ons zijn aangesloten.